Rechtsgebieden

Sesver Advocatuur bespreekt met u hoe u het beste kunt handelen in de meestal vervelende situatie waarin u terecht gekomen bent. Desgewenst stel ik een advies voor u op, schrijf ik de moeilijke brief waar u niet uit komt of zoek ik contact met degene waar u het conflict mee heeft om te bemiddelen.

Daarnaast sta ik u bij in juridische procedures of start ik deze voor u op als dit voor u de beste oplossing is.

Ik werk vanuit mijn eigen specialismen. U kunt echter bij mij terecht voor vragen op alle rechtsgebieden. Als ik denk dat u met uw probleem beter af bent bij een specialist op een ander rechtsgebied, dan beschikken ik over een uitgebreid verwijzingsnetwerk. Ik zorg ervoor dat u bij de juiste advocaat terecht komt!

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Voor advies over arbeidsovereenkomsten, flexibele arbeidsrelaties, managementovereenkomsten, maar ook met vragen over (de wijziging van) arbeidsvoorwaarden kunt u bij mij terecht.

Daarnaast kan ik u bijstaan bij individuele of collectieve ontslagtrajecten en reorganisaties. Ook ben ik deskundig op het gebied van medezeggenschap, collectieve arbeidsovereenkomsten, overgang van onderneming en arbeidsongeschiktheidskwesties.

Aansprakelijkheid: wie is verantwoordelijk voor de schade?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. In bepaalde gevallen kan de aansprakelijkheid bij iemand anders liggen dan uzelf. Ik kan met u de zaak bekijken en u een inschatting geven over de mogelijkheden om uw schade te verhalen.

Als iemand schade oploopt, kan het zo zijn dat een ander daar verantwoordelijk voor is. Steeds vaker worden er in deze situaties schadeclaims ingediend. Het aansprakelijkheidsrecht regelt de verantwoordelijkheid bij schade. Hoe kan deze vastgesteld, aangesproken of weersproken worden.

Amtenarenrecht

Ambtenaren beschikken niet over een arbeidsovereenkomst maar zijn in hun functie aangesteld door de overheid. Dit heeft tot gevolg dat hun positie niet wordt geregeld door het civiele arbeidsrecht maar door de ambtenarenwet en verschillende rechtspositieregelingen.

Geschillen tussen de overheid als werkgever en ambtenaren moeten worden opgelost via het bestuursrecht. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer u als ambtenaar geconfronteerd wordt met een besluit van uw werkgever waar u het niet mee eens bent, u binnen een bepaalde periode schriftelijk bezwaar moet maken tegen dit besluit. Ik sta zowel overheidswerkgever als ambtenaren bij in dit specialistische rechtsgebied

 

Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen burgers en de overheid. Hoe neemt de overheid op de juiste manier besluiten en hoe kan een burger tegen een overheidsbesluit op komen. Ik bied particulieren en bedrijven hulp bij het schrijven van een bezwaarschrift of beroepschrift.

Sociaal verzekeringsrecht

Bent u het niet eens met een beslissing van het UWV of de Sociale Verzekeringsbank? Ik sta u graag bij en stel voor u bezwaar of beroep in. Hierbij kunt u denken aan beslissingen omtrent uw Werkloosheids-, Ziektewet- of WIA-uitkering, maar ook beslissingen over bijstand of kinderbijslag.

Daarnaast sta ik werkgevers bij die geconfronteerd worden met beslissingen van het UWV over zieke werknemers. Als werkgever bent u belanghebbende en kunt u bezwaar maken. Een besluit van het UWV om aan uw (voormalig) werknemer een Zw- of WIA-uitkering toe te kennen, kan namelijk ingrijpende gevolgen hebben voor de sociale premies die u dient af te dragen. Neem daarom tijdig contact met mij op en laat u informeren over de mogelijkheden.

Het sociale verzekeringsrecht heeft betrekking op uitkeringen die worden verstrekt door de gemeente, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de werkgever.